Make your own free website on Tripod.com

Menu SideLook

กำเนิดภูเขาไฟและแม่น้ำ
                นานมาแล้วในเมืองสวรรค์มีพระราชาองค์หนึ่ง และพระราชธิดาผู้มีรูปโฉมงดงามอาศัยอยู่ วันหนี่งเจ้าหญิงผู้ทรงโฉมโสภาได้ทำพระธำมรงค์ของพระองค์หายไป พระธำมรงค์วงนั้นสวยงามมากและเป็นสมบัติที่เจ้าหญิงทรงรักมากที่สุด พระราชบิดาของเจ้าหญิงได้ตรัสสั่งให้ชาวเมืองเที่ยวค้นหาพระธำมรงค์วงนั้นจนทั่วเมือง แต่ก็ไม่มีใครหาพบ
                ในระหว่างนั้นเจ้าหญิงก้ได้แต่กันแสงคร่ำครวญถึงสิ่งที่พระองค์ทรงสูญเสียไป
                พระราชาไม่สามารถ จะทรงทนดู พระราชธิดาโศกเศร้าต่อไปได้จึงปลอบโยนเจ้าหญิงว่า "พ่อได้ให้คนเขาค้นหาดูจนทั่วเมืองสวรรค์ของเราแล้ว แต่ก็ยังไม่พบแหวนวงนั้นเลย มันคงจะตกลงไปยังพื้นโลก พ่อจะส่งคนไปหาแหวนยังโลกมนุษย์ และจะให้เขานำแหวนกลับมาให้ลูกโดยเร็วที่สุด"
                แล้วพระราชาจึงตรัสสั่งมหาเล็กคนหนึ่งให้ไปยังมนุษย์โลกเพื่อไปค้นหาพระธำรงค์ของเจ้าหญิงที่หายไป
                ท่านต้องไม่ลืมว่า เรื่องนี้เกิดขึ้นในสมัยที่โลกยังเกิดขึ้นใหม่ ๆ ครั้งโลกยังเป็นเพียงกลุ่มโคลนก้อนใหญ่มหึมาเท่านั้น มหาดเล็กผู้นั้นไม่ทราบว่าจะเริ่มหาแหวนตรงที่ใดดี แต่อย่างไรก็ตาม เขาก็ใช้มือขุดลงไปในโคลนนั้นไปเรื่อย ๆ ตรงที่นั่นบ้าง ที่โน่นบ้าง พลางกอบโคลนที่ขุดขึ้นมาโกยไปกองรวมไว้ข้างหนึ่ง เขาเอานิ้วมือลูบคลำไปตามพื้น ทำให้เกิดเป็นร่องลึกอยู่ตามพื้นผิวโลก
                การที่จะหาแหวนวงเล็ก ๆ ในก้อนโคลนที่ใหญ่มหึมานี้ ไม่ใช่สิ่งที่ทำได้ง่าย ๆ แต่ในที่สุดมหาดเล็กก็หาพระธำมรงค์จนพบ
                เจ้าหญิงดีพระทัยมากที่ได้พระธำมรงค์กลับคืนมา และทรงมีความสุขดังเดิม
                โพรงเล็กที่มหาดเล็กขุดนั้นก็กลายเป็นมหาสุมทรไป ส่วนโคลนที่เขาโกยไปกองไว้ก็กลายเป็นภูเขา และที่ ๆ มหาดเล็กไว้เอานิ้วมือลูบคลำจนกลายเป็นร่องลึกนั้น ก็กลายเป็นแม่น้ำ
                ด้วยเหตุนี้เอง จึงเกิดมีภูเขา แม่น้ำ และมหาสมุทรขึ้นในโลก