Make your own free website on Tripod.com

Menu SideLook

พระปราบยักษ์
            เรื่องโดยย่อมีอยู่ว่า มียักษ์ตนหนึ่งชื่อ อาฬวกะ อยู่ที่เมืองอาฬวี เป็นยักษ์อันธพาดดุร้าย ชอบตั้งปัญหาถามคนทั่วไป ที่ถามก็มิได้อยากรู้คำตอบ แต่ถามเพราะความพาลเกเรของตอนเองเท่านั้น ถ้าใครตอบปัญหาไม่เป็นที่พอใจก็จะแกล้งทรมานหรือจับฆ่าเสีย
            วันหนึ่งพระพุทธเจ้าเข้าไปหายักษ์ถึงที่อยู่ เจ้ายักษืด้วยนิสัยพาลก็อยากจะอวดศักดาแก่พระ เขาจึงออกมาจากที่พัก แล้วก็ออกคำสั่งด้วยเสียงอันดังว่า
            "พระ จงออกมา" พระพุทธเจ้าเสด็จออกมาอย่างว่าง่าย
            "พระ จงเข้าไป" พระพุทธเจ้าทรงเข้าไปตามคำสั่งอีกเจ้ายักษ์เกเรได้สั่งให้พระออก ๆ เข้า ๆ ในที่พักของตนถึง 3 เที่ยว พระพุทธเจ้าก็ทรงยอมปฏิบัติตามด้วยดี พอยักษ์สั่งให้พระพุทธเจ้าเสด็จออกมาเป็นครั้งที่ 4 พระพุทธเจ้าทรงปฏิเสธ
            "พอแล้วยักษ์ เราไม่ออกไปแล้วละ แกจะเอาอย่างไรก็ว่ามาเถอะ"
            เมื่อใช้แผนออกคำสั่งไม่เป็นผล ยักษ์ เปลี่ยนมาเป็นถามปัญหาดังที่ยกมาไว้ต้นเรื่อง
            เมื่อพระตอบเพียงแค่นั้นยักษ์ก็ยังไม่พอใจจึงถามต่อไปอีก
            "คนจะข้ามโอฆะคือห้วงน้ำได้อย่างไร"
            "ข้ามได้ด้วยศรัทธา"
            "คนจะข้ามอรรถพได้อย่างไร"
            "ข้ามได้ด้วยความไม่ประมาท"
            "คนจะล่วงความทุกข์ได้อย่างไร"
            "คนจะล่วงความทุกข์ด้วยความเพียร"
            "คนจะบริสุทธิ์ได้อย่างไร"
            "คนจะบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญา"
            ยักษ์ถามปัญหาจนเบื่อ แล้วลงท้ายก็เลื่อมใสยกมือไหว้พระพุทธเจ้าแล้วก็กล่าวว่า
            "พระสัมมาสัมพุทธเจ้า และพระธรรมเป็นธรรมที่ดี"