Make your own free website on Tripod.com

Menu SideLook

พระไม่เคยถูกด่า
            มีพราหมณ์อักโกสโกรธแค้นพระพุทธเจ้ามาก ที่สามารถเทศนาจนเพื่อเพราหรณ์ทีรักใคร่ของเขาคนหนึ่งชื่อ "ภาวทวาชโคตร" เลื่อมใสจนออกบวชเขาจึงผูกใจเจ็บแต่นั้นมา
            จนวันหนึ่งเขาอดกลั้นความโกรธไม่ไหว จึงตามมาด่าพระพุทธเจ้าถึงสำนัก เขาด่าอย่างหยาบคายต่าง ๆ นานาสารพัด พระพุทธเจ้าก็นั่งฟังเฉยไม่ทรงโต้ตอบแม้แต่คำเดียว เขาด่าจนเหนื่อยหอบหมอแรงจึงได้หยุด พระพุทธเจ้าจึงทรงถามเขาว่า
            "อักโกส เคยมีมิตร อำมาตย์ ญาติสาโลหิต เป็นแขกมาบ้านเรือนของท่านบ้างไหม"
            "เคยมี" เขาตอบห้วน ๆ
            "ท่านเคยจัดอาหารคาวหวาน รับรองเลี้ยงดูแขกเหรื่อเหล่านั้นบ้างไหม ?"
            "เคยจัด" เขาตอบอย่างเสียไม่ได้
            "ถ้าแขกเหล่านั้น ไม่บริโภคอาหารที่ท่านนำมารับรอง อาหารเหล่านั้นท่านจะเอาไปให้ใคร ?"
            "ผมก็บริโภคเองนะสิ จะเอาไปให้ใครที่ไหน"
            "เรื่องนี้ก็เช่นกันอักโกส ท่านด่าเราผู้ไม่ด่าตอบ ท่านโกรธเรา ผู้ไม่โกรธตอบ เราไม่รับคำด่าและความโกรธที่ท่านให้เรา คำด่าและความโกรธนั้น ก็เป็นของเท่านแต่ผู้เดียว
            "อันโกส ผู้ใดด่าตอบบุคคลผู้กำลังด่าอยู่ โกรธตอบบุคคลที่กำลังโกรธอยู่ ผู้นั้นชื่อว่าบริโภคอาหารของความโกรธร่วมกัน ส่วนเรานั้นไม่ขอบริโภคร่วมด้วย"
            สุดท้ายพราหมณ์อักโกสก็หายโกรธเป็นปลิดทิ้ง เขาเกิดความเสื่อมใสทูลขอบวชต่อพระพุทธเจ้า
            พระอักโกสบวชแล้วไม่นานก็บำเพ็ญธรรมจนสำเร็จเป็นพระอรหันต์รูปหนึ่งในโลก